Professorns span-nytt Expressen, 21 februari 2016

INGER RÖNNBÄCKSPANING
Advokaten Inger Rönnbäck avslutade sitt uppdrag på ett för henne logiskt och förväntat sätt. Genom att dra det så kallade feministkortet. Den starka offentliga kritik som framförts mot henne förklarade hon med att ”Sverige kanske inte är moget för kvinnliga försvare i stora brottmål”. Personligen tror jag att det är enklare så och den dag som Rättvisans Gudinna är ”mogen” att ta till sig försvar av den typ som hon presenterade så har vi alla gått förlorade som tänkande och kännande människor.

KONSPIRATIONSSPANING
Om man representerar en klient som totalt förnekar all skuld handlar uppdraget för hans eller hennes försvarare att på så goda sakliga grunder som möjligt ifrågasätta den bevisning som åklagaren anför. Den självklarheten hade tyvärr Inger Rönnbäck helt missat och i stället anförde hon ett antal olika konspirationsteorier där i stort sett alla, utom hennes klient mot vilken all bevisning pekade, hade begått det brott som det handlade om. Möjligen med reservation för Barnen i Bullerbyn som hon varken kunde knyta till brottsplatsen eller den tidpunkt då brottet begicks.

KONSPIRATIONSSTÖDSSPANING
Själv kan jag bara hitta en punkt som ger stöd för att Bilevicius kan ha fallit offer för en konspiration. Nämligen hans försvarare. En förhoppningsvis unik virrpanna utan tillstymmelse till juridisk kompetens eller vanligt logiskt tänkande. Oavsett kön.

© Leif GW Persson

Tillbaka
> Alla krönikor