Professorns span-nytt Expressen, 15 januari 2012

 

Blandad spaning

Av "Rikspolisstyrelsens föreskrifter och anvisningar för polisiär spaning" framgår redan inledningsvis att så kallad "blandad spaning utgör ett komplement till den allmänna och riktade spaning som utgör det huvudsakliga syftet med den polisiära spaningen". Med detta förstås att man som spanare med fördel bör hålla sig vaken på jobbet och "även notera iakttagelser av ett övergripande intresse för kampen mot brottsligheten trots att de i och för sig icke har att göra med det uppdrag av allmän eller riktad karaktär som man för tillfället utför". Eftersom jag ännu några månader lever mitt liv helt i enlighet med min arbetsgivares föreskrifter skyndar jag mig därför att delge omvärlden resultatet av den blandade spaning som jag själv genomfört under den senaste veckan trots att den även är av blandat värde för den brottsbekämpande verksamheten.

Fjärrspaning

I sitt sökande efter en försvunnen 82-årig man har Värmlandspolisen tagit hjälp av en sierska, vilket har upprört en god andel av landets ledarskribenter och skattebetalare på det vanliga temat hur korkad man får bli, ens om man jobbar som polis. Den vanliga och vänliga förklaringen till att polisen tar in en så kallad "Fjärris" är av en mer kurativ än operativ karaktär. De är de anhöriga som trycker på, polisen vill visa sin goda vilja och ingen stor sak i det som jag ser det. Under alla mina år vid polisen har jag bara stött på två fall där polisen i samband med ett mord eller misstänkt dödsfall själva sökt den typen av hjälp. Oavsett vilket, några enstaka polisiära initiativ och hundratals fler där de anhöriga legat bakom, så har den anlitade fjärrskådarkonsulten aldrig kunnat leverera.

Förtroendespaning

En talesman för polisen i Malmö beskärmar sig i tv över att stadens invandrare tydligen vägrar att prata med polisen. Tydligen saknar man förtroende för stadens poliser, vilket är både trist och till men för samma polismakts möjligheter att klara upp alla dödsskjutningar på den senaste tiden. Möjligen kan det finnas ett samband med ett annat tv-reportage från Rosengård då vi kunde lyssna till en hel buss med yngre ordningspoliser som på bredaste skånska lovade att sparka bort testiklarna på alla "apa-jävlar" och "blattar" som störde friden. Vem vill tipsa om ett brott om han riskerar att bli snöpt på kuppen?

© Leif GW PerssonTillbaka
> Alla krönikor