Professorns span-nyttExpressen, 11 mars 2012

 

Vän av Ordning-spaning

Som vän av ordning undrar man naturligtvis hur "tunt" detta är mätt med de vedertagna måtten. Med just bladguld är det på det viset att variationen i "tunnhet" både är ansenlig och i regel tidsmässigt betingad. Från en tiondels millimeter i gamla tider ända ner till en tiotusendel av samma millimeter så fort vi fått maskiner som klarat av den saken. Om vi nu försöker höja liknelsen ett snäpp så talar vi således om en variation i storleksordningen ett till tusen vilket väl uppfyller vad som krävs för att bekymra en vanlig Vän av Ordning. Och som om inte detta vore illa nog så kommer det strax att bli ännu värre.

© Leif GW Persson

Tillbaka
> Alla krönikor