Professorns span-nytt Expressen, 5 oktober 2014

Regeringsspaning 1

I förrgår fick Sverige en ny regering. Den yngsta någonsin och numera med det yttersta ansvaret för väl och ve hos en befolkning som aldrig varit äldre än i dag. Seriösa politiker tar på sig en gigantisk arbetsbörda och unga människor är bättre ägnade åt att klara den rent fysiskt. När du blir äldre tar allt mycket längre tid och ett statsråds vardag handlar i mångt och mycket om att kunna hantera färskvara. Det är den ena sidan av saken. Å andra sidan den erfarenhet som följer av ålder. Den senare rätt hanterad så blir du faktiskt klokare med åren. Det kan inte ha varit något lätt beslut.

Regeringsspaning 2

I min krafts dagar brukade jag vara vän eller personlig bekant med flertalet av de som satt i regeringen och oavsett om det nu var sossar eller borgare som gjorde det. Det var praktiskt och bra för båda parter eftersom det finns ett egenvärde i att kunna prata förtroligt om känsliga frågor. Att det sedan inte alltid ligger i den demokratiska insynens intresse är en annan femma.

Regeringsspaning 3

I dag har mina kontakter av det slaget kokat ner till det halvdussin personer i vår senaste regering som jag träffat i det privata sammanhanget. För tre av dem - tre av tjugofyra - har jag också en hygglig uppfattning om människan bakom den offentliga bilden. I två fall är den merendels på gott och i ett fall enbart på ont. Vem han eller hon är tänkte jag lämna därhän. Jag har haft fel förr, och förhoppningsvis har jag fått även den här djupt olustiga figuren om bakfoten. Och skulle jag ha rätt kommer nog Löfven och hans kamrater att upptäcka det av egen kraft. Mina förtroliga samtal med sådana som han tillhör numera en förlorad tid. visa mindre

© Leif GW Persson

Tillbaka
> Alla krönikor